Sietlo miesto darbuotojai papildo AEW, JPMAM nekilnojamojo turto fondus

Sietlo miesto darbuotojų pensijų sistema įsipareigojo AEW Core Property Trust ir JP Morgan Strategic Property Fund po 40 milijonų dolerių.

4,1 milijardo dolerių vertės pensijų fondo valdyba kovo 10 d. posėdyje patvirtino tolesnius įsipareigojimus atviriems pagrindiniams nekilnojamojo turto fondams, kuriuos valdo AEW Capital Management ir JP Morgan Asset Management, sakė Jasonas Malinowskis, vyriausiasis investicijų pareigūnas.

Gruodžio mėn. 31, pensijų fondas fonduose turėjo atitinkamai 116 milijonų ir 115 milijonų dolerių.

Iš pradžių SCERS investicijų komitetas pateikė rekomendaciją valdybai kovo 10 d. skirti iki 80 mln.

Ponas. Tačiau Malinowskis teigė, kad valdybai kilo susirūpinimas dėl Carlyle fondo investicijų į vienos šeimos nuomojamų namų sektorių, todėl balsavo už atidėti įsipareigojimo svarstymą ir vietoj to prisiimti papildomus įsipareigojimus esamiems pensijų fondo atviro tipo nekilnojamojo turto valdytojams.

Gruodžio mėn. 31, pensijų fondo faktinis asignavimas nekilnojamajam turtui buvo 9,3 proc.

Padėjo investicijų konsultantas NEPC.

Leave a Comment