Valdyba atmeta pasiūlymą pirkti Bertha Vos turtą iš genties | žinios

Valdyba atmeta pasiūlymą pirkti Bertha Vos turtą iš genties |  žinios

TRAVERSE CITY – Traverse City rajono valstybinių mokyklų švietimo tarybos atstovai balsavo už tai, kad būtų atmestas Grand Traverse Band of Otavos ir Chippewa Indians pasiūlymas įsigyti nekilnojamąjį turtą iš mokyklos rajono, kuriame anksčiau buvo Bertha Vos pradinė mokykla. Kovo 29 d. Grand Traverse Band of Otavos ir Chippewa Indians išsiuntė neprašytą pasiūlymą už 730 … Read more